Articles

บทที่ 1 (6) นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

 นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

ลักษณะทางกายภาพ นิ้วจะมีลักษณะผสมกันหลายรูปแบบหรือมาจากหลายลักษณะของนิ้วก็ได้ แต่จุดเด่นที่สังเกตได้ชัดเจนคือเล็บมีหลายแบบในแต่ละนิ้ว อาจกลมมนจะปรากฏในนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วก้อย เล็บสี่เหลี่ยมจะปรากฏใน นิ้วกลาง เล็บใบพายจะปรากฏในนิ้วนาง หรืออาจจะสลับอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ จึงมีอิทธิพลกับการคิดและการตัดสินใจรวมถึงการกระทำของเจ้าของนิ้วมือแบบนี้นี้กล่าวคือเป็นคนที่สนใจหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  เป็นคนชอบเรียนรู้และศึกษาหาความรู้หลากหลาย  แต่ก็มักจะไม่มีอะไรเด่นหรือพิเศษเฉพาะด้าน  หากทำงานโดยทั่วไปก็จะไม่มีผลเสียอะไรกับเป็นลักษณะดีคือชอบอาสา เป็นผู้รู้พอสมควรและทำได้หลายเรื่องมากแม้ผลอาจไม่ดีนักแต่ก็หวังผลได้    แต่หากเป็นเรื่องเฉพาะทางแล้วก็มักจะไม่เด่นชัดอาจผิดพลาดเสียหายได้


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

 

 

บทที่ 1 (5) นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

ลักษณะทางกายภาพ ส่วนมากจะอยู่ในมือแบบใบพาย   นิ้วมือจะเป็นรูปกรวยโคนนิ้วอิ่มเรียวขึ้นไปปลายนิ้ว แต่ตรงข้อบนสุดช่วงปลายนิ้วจะมีลักษณะใบพายคือแบนออก  เป็นมือที่สวยงามซึ่งผสมผสานระหว่างมือนิ้วปลายแหลมกับนิ้วรูปกรวย และมักจะมีเล็บเป็นรูปใบพายด้วยเช่นกัน ลักษณะมือและนิ้วมือแบบนี้เรียกอีกอย่างว่ามือแห่งความจำเป็น
 ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ ของนิ้วรูปใบพาย เป็นคนที่มีจินตนาการหลากหลาย  ตื่นตัวตลอดเวลา ขยันขันแข็งเอาการเอางาน ชอบคิดชอบทดลอง  บางครั้งทำไปทั้งที่ยังไม่เข้าใจดีนัก  คนที่มีมือและนิ้วใบพายจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เฉลียวฉลาด ตอบสนองหรือจัดการกับปัญหาได้ทุกสภาวะ จึงเป็นมือที่มีความคล่องตัวสูง สามารถเป็นได้ทั้งผู้คิดค้นและนักปฏิบัติและมีพลังขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และทุกที่ทุกเวลา จึงได้รับสมญาอีกอย่างว่ามือแห่งความจำเป็น


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

 

 

บทที่ 1 (1) นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)


ลักษณะทางกายภาพ ส่วนมากจะอยู่ในมือเหลี่ยม  นิ้วมือจะตรงเป็น มีขนาดเท่ากันตั้งแต่โคนถึงปลายนิ้ว และปลายนิ้วก็จะดูตัดเกือบเป็นเส้นตรง หรือบางคนก็เป็นเส้นตรงสี่เหลี่ยมก็มีได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นมือที่เรียกได้ว่าเป็นมือสารพัดประโยชน์
 ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ ของนิ้วรูปสี่เหลี่ยม เป็นมือของนักปฏิบัติ ชอบทำตามคำสั่งมากกว่าที่จะคิดหรือสร้างสรรค์เอง เป็นคนมีเหตุมีผล ตรงไปตรงมา รักความสงบ ยึดมั่นในศาสนา ประเพณีและศีลธรรมอันดี  เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม  มองกาลไกล รักความยุติธรรม  มองประโยชน์และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเป็นที่ตั้ง  ทำงานได้สารพัด สมกับคำว่ามือสารพัดประโยชน์


นิ้วมือคนเราจำแนกออกได้เป็น 6 ประภท ศึกษาเรียนรู้นิ้วแต่ละแบบและความหมายหรือสาระที่ซ่อนอยู่ในนิ้วแบบต่าง ๆ นั้นอย่างละเอียด  แล้วท่านจะได้พบเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง คลิกอ่านได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

 1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

 2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

 3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

 4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

  6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

บทที่ 1 เริ่มเรียนรู้ลายมือจากมือตัวเอง

นิ้วมือบอกอะไรกับเจ้าของมือได้มากและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้

 

ชุดสือกาเรียน เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง

 เรียนรู้อย่างตั้งใจ ท่านจะดูลายมือได้อย่างมืออาชีพ

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


คลิกดู ตัวอย่างคลิปเรียนลายมือด้วยตัวเอง


 

นิ้วมือบอกอะไรกับเจ้าของมือได้มากและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ เริ่มต้นพิสูจน์จากมือตัวเอง

      นิ้วมือบอกนิสัย นิ้วมือบอกถึงกระบวนการทางความคิดและวิธีการตัดสินใจ  เจอหน้ากันยกมือไหว้หรือทักทายสวัสดีกัน คนที่ศึกษาและเรียนรู้ลักษณะของนิ้วมือและลักษณะมืออย่างเข้าถึงและเข้าใจดีแล้ว จะสามารถรู้ถึงนิสัยใจคอ ความคิด การตัดสินใจของบุคคลที่เราทักทายกันได้เลยทีเดียว  ท่านสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นที่มือตัวเองก่อน และดูนิ้วมือคนใกล้ตัวอีกสัก 1-2 คนที่มีลักษณะนิ้วที่แตกต่างจากนิ้วมือเรา หรือยิ่งมากก็ยิ่ง ดี แล้วท่านจะเข้าใจและเข้าถึงว่าศาสตร์ในการดูลายมือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้  เปรียบเทียบให้เห็นภาพในเชิงประจักษ์ใครก็ตามที่เป็นชาวสวนและปลูกมะม่วงไว้สัก 6 สายพันธุ์ตั้งแต่ต้นยังเล็ก  หากเขาใส่ใจดูแลดีต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปต้นมะม่วงแต่ละพันธุ์เติบโตจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวผลกินและขายได้   ถ้าวันหนึ่งเขาเดินไปตลาด หากมีใครนำมะม่วงทั้ง 6 สายพันธุ์จากสวนอื่น ๆ หรือจากที่ใดก็ตาม  ใส่รวมคละกันในตระกร้าใบใหญ่สักสายพันธุ์ละ 10 ผล (รวม 60 ผล) เมื่อเทออกจากตระกร้ากองรวมคละกันไว้ให้เขาแยกกอง จาก 6 สายพันธุ์ท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะได้มะม่วง 6 กองกองละ 10 ผล ตามชนิดและสายพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง  แถมยังบอกได้ว่าพันธุ์ไหนรสชาดเป็นอย่างไร  และบอกรายละเอียดแยกย่อยลงไปได้อีกว่า แต่ละพันธุ์ที่แยกกองออกไปแล้ว 10 ผล ผลไหนในกองนั้นคือผลที่ดีที่สุด  หากมองหยั่งลึกไปกว่านั้นอีก จะเห็นถึงภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวเขากล่าวคือ อย่าว่าแต่ผลของมะม่วงแต่ละพันธุ์เลยที่เขาจำแนกแยกออกได้  แม้แต่ลำต้น ใบ หรือดอก เขาก็ดูเป็นและแยกออกหรือเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า  นี้คือข้อเท็จจริงในเชิงเปรียบเทียบว่าการที่คนเรามีลักษณะมือและลักษณะนี้ิวที่แตกต่างกันนั้นเป็นการแยกประเภทและชนิดตามธรรมชาติที่มีนัยยะซ่อนอยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล

    คนที่มีนิ้วมือสั้น กับนิ้วมือยาวจะแตกต่างกันทั้งกระบวนการความคิด การตัดสินใจและการกระทำหรือการลงมือปฏิบัติ คนที่นิ้วมือยาวมีความละเอียดและไตร่ตรองมากกับเรื่องใด ๆ การตัดสินใจมักจะช้า  การกระทำจะลงไปในรายละเอียด  ส่วนคนที่มีนิ้วมือสั้นการคิดและการตัดสินใจมักจะไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็ว  คิดเร็วทำเร็ว  ตัดสินใจด้วยอารมณ์ และขาดในรายละเอียดเมื่อลงมือทำ  นิ้วมือแต่ละนิ้วล้วนมีความสำคัญและบอกถึงอุปนิสัยได้อย่างเด่นชัด  คนที่มีหัวแม่มือสั้นและมีลักษณะปุ้มคนที่อยู่ใกล้หรือคบหาเขาต้องระมัดระวังด้วยเหตุว่าเมื่อเขาโกรธแล้วท่านอาจหลบไม่ทัน  และคนที่มีหัวแม่มือแบบนี้ก็ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้  ไม่เช่นนั้นจะเส้นโลหิตในสมองแตก  ผมพบหลายรายแล้วจึงอยากฝากเตือนกันไว้

"สี่หน้าท่าทางที่แสดงออก   การกระทำที่มีจุดประสงค์บางอย่างหรือซ่อนเร้นบางอย่างอาจสามารถปกปิดได้ด้วยการฝึกฝนหรือการแสดงออกอย่างแนบเนียนของใครบางคน แต่ลักษณะมือและเส้นสายลายมือคือความจริงที่ปรากฏอยู่และไม่อาจปกปิดความจริงเหล่านั้นได้"

จำแนกนิ้วมือออกเป็นได้เป็น 6 แบบ และ 6 แบบนี้จะแยกคนได้ด้วยลักษณะนิสัย  กระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจตามลักษณะนิ้วมือ ซึ่งนิ้วมือก็มักจะสัมพันธ์กับลักษณะมือด้วยเช่นกัน  โปรดติดตาม

อันดับแรกเลยที่ท่านจะต้องทำความรู้จักคือนิ้วมือของท่านเองว่าอยู่ในกลุ่มของนิ้วมือประเภทใดใน 6 ประเภทนี้  จากนั้นจึงค่อยไปสังเกตว่านิ้วคนในครอบครัวคุณและคนที่คุณรู้จัก อยู่ในกลุ่มนิ้วมือประเภทใด  เมื่อแยกได้ชัดเจนแล้วก็เริ่มแอบเก็บข้อมูลและสังเกตอย่างจริงจังว่าคนที่มีนิ้วมือแต่ละประเภทเหล่านั้น มีบุคลิคและนิสัยใจคอ การคิด การตัดสินใจ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปหรือสอดคล้องกับที่ให้ไว้ในบทความต่อไปนี้หรือไม่  แล้วท่านจะได้รับคำตอบที่น่าทึ่งและน่าศึกษาในลำดับต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะมือ เนินในมือ และเส้นต่าง ๆ ในมือ

 

1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม นิ้วสี่เหลี่ยม

2.นิ้วมือรูปกรวย(นิ้วศิลป์)

นิ้วมือรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน

3.นิ้วมือเรียวแหลม(นิ้วคนทรง)

นิ้วเรียวแหลมปลายนิ้วแหลม

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

นิ้วข้อโปน นิ้วนักปราชญ์

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

นิ้วใบพาย เล็บใบพาย

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

นิ้วผสม เล็บผสม


คลิกอ่าน เรียนรู้เพิ่มเติมความหมายของ 5 นิ้วมือคนเรา


มือและโครงสร้างของมือ คือพื้นฐานแรกที่ต้องเรียนรู้ลายมือ

ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบของฝ่ามือ

บทที่ 1 (3) นิ้วมือเรียวแหลม(นิ้วคนทรง)

นิ้วมือเรียวแหลม(นิ้วคนทรง)


ลักษณะทางกายภาพ ส่วนมากจะอยู่ในมือรูปกรวย อิ่มนิ้วเรียวงาม โคนนิ้วอิ่มเรียวขึ้นไปทางปลายนิ้ว  นิ้วเป็นรูปกรวยปลายนิ้วค่อนข้างแหลม  มือที่มีนิ้วแบบนี้จะเป็นมือที่สวยเรียวงามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามือคนทรง ส่วนมากจะมีลำข้อนิ้วเรียบ แต่จะมีบ้างที่มีข้อนิ้วนูนขึ้นเล็กน้อยซึ่งก็จะยังดูสวยงามกว่ามือประเภทอื่น ๆ
ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ ของนิ้วเรียวแหลม ชอบและรักบทกวีเป็นชีวิตจิตใจ เป็นคนที่ลักษณะพิเศษทีเข้าถึงจิตวิญญาณ เข้าถึงอารมณ์ของศิลปะและจินตนาการแห่งอารมณ์ศิลปิน  รักในความสะดวกสบาย หรูหรา สวยงาม มีความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาหรือเทพเจ้า หรืออาจรวมถึงวิญญาณและภูตมีลางสังหรณ์เป็นเลิศ  เป็นคนมองโลกในแง่ดีเกินไป และมักจะไม่ค่อยสู้งานไม่จริงไม่จังสักเท่าไหร่ หากอยู่ในมือหนานุ่มแล้วเจ้าของมือมักจะเกียจคร้านฝันกลางวัน ทำอะไรตามใจตัวเอง


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)