Articles

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ วันนั้นผมบันทึกการจองนัดหมายเพื่อการดูลายมือลาย ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ 2 ท่านที่เป็นผู้หญิง เมื่อถึงเวลาทั้งคู่ก็มาตามนัดและมาถึงก่อนเวลานัดสัก 20 นาที(นัดเป็นคิวแรก)  ทั้งคู่แจ้งว่าเดินทางมาจาก จ.สุรินทร์  การดูลายมือตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งสองคนไม่ได้บอกประวัิติหรือข้อมูลใด ๆ (นอกจากวันเดือนปีเกิด)  แถมยังมีลักษณะที่ปกปิดหรือสงวนท่าทีในการสอบถาม แต่ผมก็สังเกตได้ว่าทั้งคู่พอใจในการพยากรณ์ถึงความถูกต้องแม่นยำโดยเห็นได้จากการที่ทั้งคู่หันไปสบตากันและยิ้มน้อย ๆ บอกถึงเรื่องราวที่ทั้งคู่รู้เห็นตรงกันกับคำพยากรณ์  ลายมือทั้งสองแตกต่างกันและไม่มีอะไรที่สัมพันธ์กัน หลังจากดูให้จนครบถ้วนและได้ตอบปัญหาข้อข้องใจแล้ว ยังพอมีเวลาเหลือก่อนที่จะถึงคิวถัดไป ผมก็เลยถือโอกาสพูคุยถามไถ่กับสิ่งที่ผมเห็นในลายมือ เช่นเส้นเดินทางที่เด่นของมืออีกท่านหนึ่ง แต่ก่อนที่จะได้ทราบความใด ๆ ผมก็ได้รับความจริงว่าสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปนั้นเขาบอกว่าตรงมากทั้งคู่เลย เขาตั้งใจจะบอกเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกัน มีชีวิตที่แตกต่างกันมากตามที่พยากรณ์ไป น้องสาวบอกว่าได้สามีเป็นชาวยุโรป ด้วยลายมือหรือเส้นในมือที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์ ทั้งที่คนทั้งสองเป็นพี่น้องสองคนที่มีพ่อแม่คนเดียวกัน  แต่ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันที่เรียกได้ว่าคนละฟากฟ้า (ใช้ชีวิตที่เห็นฟ้าที่ต่างกันมาก  คนไทยเห็นดวงอาทิตย์เต็ม ๆ จนพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดด  ในขณะที่อีกฟ้าหนึ่งต้องการแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้บ้างก็ยังดี)  มาดูลายมือพี่น้องทั้งสองที่แตกต่างกัน

ลายมือน้องสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ (ยุโรป)

ชีวิตแม้จะยากลำบากอยู่สักหน่อย  แต่ในที่สุดแล้วบั้นปลายชีวิต ก้าวไปถึงจุดที่พอใจและจะมั่นคงได้อย่างแน่นอน

 

ลายมิอพี่สาวที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย (ทำไร่ทำนาและเย็บผ้า)

 

เส้นวาสนาไม่เด่น และไม่ต่อเนื่อง  การดำเนินชีวิตจึงยากลำบากและเป็นไปตามพื้นฐานของครอบครัว 


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาทลายมือเส้นวิปริต

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือขาด คนเส้นลายมือขาด

    ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า "วิปริต" คือปรากฏการณ์ที่เข้าใจยาก สร้างปัญหามากที่สุด และก็มีเสน่ห์ที่สุด (ท่านพุทธาสภิกขุ-โลกวิปริต เข้าใจยาก - พุทธทาสภิกขุ)
    

ดัง นั้นคำว่า วิปริตจึงมีความหมายได้ทั้งในเชิงด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ได้  มีความวิปริตเกิดขึ้นได้กับความเป็นมนุษย์  กับสัตว์ หรือรวมถึงความเป็นไปตามธรรมชาิติเช่นเรื่องของดินฟ้าอากาศ ยิ่งช่วงนี้มักจะได้ยินคนพูดกันบ่อย ๆ ว่าธรรมชาติเริ่มวิปริตมากขึ้นทุกที ทุกที เีิ้รื่องแบบนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็สามารถให้คำตอบได้   ส่วนเรื่องคนที่จะมีความวิปริตผิดแปลกหรือแตกต่างจากผู้อื่นอย่างมาก หรือเข้าใจยาก จะดูได้จากลายมือหรือไม่  ซึ่งอันที่จริงมีหลายตำแหน่งที่จะดูว่าใครวิปริตผิดแปลกซึ่งสามารถดูได้ จากลายมือ แต่วันนี้จะได้นำตำแหน่งที่ดูง่ายและชัดเจนที่สุดมาแสดงให้เห็น และอาการวิปริตนี้ก็ไม่ได้เป็นโทษกับผู้ใดในลักษณะที่เป็นทางตรง  ดังรูปภาพต่อไปนี

 

ภาพที่ 1

    จากประสบการณ์ในการดูลายมือคนที่มีเส้นลายมือที่เกิดจากตำแหน่งเนินจันทร์ ตอนล่างสุด เส้นลายมือนี้มีความชัดเจนและยาวมากพอ คืออาจลากยาวเข้าไปในแนวเนินเสาร์  หรือแนวเนินพฤหัสก็มี  หากใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสเจ้าของมือที่มีลายมือแบบนี้จะพบกับ ความวิปริตบางอย่างบางประการจากตัวเขา  ตั้งแต่เล็กน้อย ๆ ในมุมคิดมุมมองซึ่งเป็นความมีเสน่ห์และสวยงามเช่นเป็นคนที่มีมุมคิดมุมมองใน เรื่องของการเสพหรือสัมผัส  เขาอาจชอบอะไรที่เป็นพิศษมาก ๆ จนยากที่จะอธิบายใ้ห้ใครได้รับรู้หรือเข้าใจ  หรือเขาอาจเกลียดอะไรที่มากจนเกินที่คนทั่ว ๆ ไปจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น

   แต่โดยปกติเส้นลายมือตามภาพที่ 1 ถือเป็นเส้นวาสนาอุปถัมถ์ คือใครมีเส้นแบบนี้ในมือเป็นเส้นวาสนาด้วย(ปลายเส้นเข้าเนินเสาร์) หรือลากเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนา(ภาพที่ 1 มือซ้าย) เป็นเส้นที่ให้คุณอย่างมาก  มักจะได้รับความสำเร็จด้านอาชีพการงาน  การเงินด้วยความช่วยเหลือจากหลายทาง (มีโชคดีด้านการเงิน)

   ตรงนำแหน่งเนินจันทร์นี้คือตำแหน่งที่สือถึงความคิดฝัน การจินตนาการ   ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น คนที่มีเนินจันทร์สวยงามก็มีจิตนาการที่ดีที่นำมาซึ่งความสำเร็จได้อีกเช่น กัน(อ่านเพิ่มเติมความหมายของเนินแต่ละเนิน) คงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"  คนเราถ้าไม่มีจินตนการเสียเลยก็จะไม่ประสบผลสำเร็จใด ๆ เพราะจินตนาการมักจะเป็นเรื่องที่เกินจริงเสมอ และในจินตนาการหลาย อย่างก็เป็นไปได้อีกเช่นกัน  คนเราเดินทางไปเหยีบโลกพระจันทร์ได้ก็เริ่มต้นจากจินตนาการ เพราะจินตนการใด ๆ ก็ตามจะนำมาซึ่งการคิดค้นและการค้นหาต่อไป ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหลากหลายศาสตร์เช่นปัจจุบันนี้ล้วนมีที่มา จากจินตนการ   เช่นจินตนาการของการสื่อสารกันจากระยะใกล ๆ แม้แต่ต่างประเทศ ก็สามารถเห็นหน้าตากันได้ตลอดเวลาที่คุยกันมาถึงวันนี้ก็เกิดขึ้นได้จริงจาก ระบบโทรศัพท์รุ่น 3G รวมถึงอีกหลายช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งเสียงและภาพได้พร้อมกัน

    รูปภาพที่ 1 คือเส้นจินตนาการพิเศษ บุคคลนี้เป็นผู้หญิงท่านเป็นถึงอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์สอนพิเศษทางด้านศาสนาคือสอนศาสนาพุทธให้กับชาวต่างชาติ (ฝรั่ง) จากการที่ได้พยากรณ์เรื่องทั่วไป และตอบคำถามที่ท่านอยากรู้อยากทราบแล้วจนเป็นที่พอใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านสอบถามคือท่านสอบเพื่อขอทุนเรียนปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาจะได้หรือไม่ (ตอบท่านไปว่าได้ตามตั้งใจ) ก็พอมีเวลาเหลือก็เลยสอบถามกึ่งสนทนาพูดคุยกับท่านไปถึงตำแหน่งเส้นลายมือ ที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ทั้งสองมือ คือนอกจากท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิตโดยได้รับการช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์เป็น อย่างดีแล้ว  เส้นวาสนาเส้นนี้เิกิดต่ำจากสร้อยข้อมือจากเนินจันทร์ สื่อถึงความพิเศษถึงขั้นที่เรียกว่าวิปริต (ผิดแปลกจากธรรมดา ไม่ใช่วิปลาสคือเสียสติ) เป็นได้ทั้งดีและเสีย  แต่ดูมือโดยรวม ๆ แล้วก็บอกท่านไปว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่มีอะไรเสียหาย หากจะบอกเล่าให้ฟังบ้างก็ยินดีมาก   เพราะจากประสบการที่ผ่านมาคนที่มีลายมือเส้นนี้มักจะเป็นคนที่พิเศษ ทั้งวิธีคิด วิธีทำ หรือมีมุมคิดมุมมองในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนอื่นจนเข้าขั้นที่ เรียกว่าลายมือวิปริต  ท่าน ก็ยิ้ม ๆ และก็ตอบว่าในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้  การที่่่่ท่านเป็นคนที่ไม่ดูหนัง  ไม่ฟังเพลง ไม่ดูรายการใด ๆ ที่เป็นบันเทิงเลยถือว่าวิปริตหรือไม่   ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียงแ่ต่ยิ้มตอบและขอบคุณที่ท่านเฉลยในสิ่งที่อยากรู้อยากทราบ  ท่านผู้อ่านคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะคิด...??

 


ภาพที่ 2

ส่วนภาพที่ 2 นี้คือลายมือเจ้าของกิจการ จะสังเกตเห็นเส้นวาสนาที่เกิดมาจากเนินจันทร์  เป็นเส้นที่ชัดลึกมาก ที่จริงก็อยากจะเรียนท่านที่ศึกษาลายมือให้ทราบว่าเส้นลายมือโดยเฉพาะเส้น วาสนาที่เกิดจากตำแหน่งนี้ ที่ผมได้พบมาคงมากกว่า 30 รายจะได้คำตอบคล้าย ๆ กันในแง่ของความเป็นคนที่พิเศษในมุมคิด มุมมอง  รวมถึงการใช้ชีวิต การการกินการดื่ม การสะสมสิ่งของ  บางคนก็สะสมตั๋วรถเมล์   บางคนสะสมของที่ละลึกในลักษณะที่พิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไป  ในทางไม่ดีก็มีให้เห็นเช่นบางคนอาจชอบดื่มหรือเสพยาเสพติด  อย่าง กรณีตัวอย่างลายมือตามภาพที่สองนี้ ท่านเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า ดื่มไวน์ กินเที่ยวจนขาดสติ  แต่วันหนึ่งก็เข้าใจในสัจธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยเพราะได้ยินเสียงพระ สวดมนต์ตอนตีสี่ขณะที่ตัวเองกำลังจะเข้านอน(กลับจากไปเที่ยวไปดื่มกินมา)   ปัจจุบันกลับใช้ชีวิตที่ตรงกันข้ามจากอดีตที่เคยผ่านมา เข้าสู่โลกธรรมอย่างที่เรียกว่าเข้าถึง และเข้าใจ  แถมจังเป็นครูให้คนอื่น ๆ ได้อีกต่างหาก

   ลอง สังเกตดูในมือท่านนะครับว่ามีเส้นแบบนี้อยู่ในมือหรือไม่  ถ้ามีทั้งสองมือก็ลองทบทวนว่า ท่านมีวิถีที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง  หากไม่มีอะไรที่แตกต่างจนเีรียกได้ว่าพิเศษ ก็ส่งภาพลายมือหรือไปหาไปดูลายมือกับผมได้ฟรีเลยนะครับ.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาท


ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1 นั้น ในมือมีอะไรบอกว่าลายมือถูกรางวัล

หรือลายมือถูกล๊อดเตอรรี่ที่ปรากฎหรือแสดงอยู่ในลายมือหรือไม่ 

    (คลิก ตรวจล็อตเตอรี่ย้อนหลังได้ที่นี่)

 

 

 


 

ลายมือถูกรางวลที่ 1

      ลายมือคน ถูกรางวัลที่1

ถูกรางวัลที่ 1 เลขรางวัลคือ 679545 งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2545

สามีภรรยา คู่นี้ บ้านอยู่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปค้างที่บ้านท่านทั้งสอง และได้พูดคุยถึงการถูกรางวัลที่ 1 พร้อมถ่ายภาพลายมือทั้งสองมาให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครคือคนที่มีลายมือถูกรางวัลที่ 1 ระหว่างสามีกับภรรยา

ลายมือถูกรางวัลที่ 1

 

ลายมือฝ่ายหญิง

  

โปรดสังเกตตำแหน่งเส้นชีวิตกับเส้นสมองที่เกิดแยกห่างกันทั้งสองมือ

ลายมือฝ่ายชาย

  

  

ลายมือคนถูกรางวัลที่1

ผมเองครับ (คนเสื้อดำ) ถ่ายรูปกับท่าน-สามีคนที่ถูกรางวัลที่ 1 (คนเสื้อเขียว) 

    ท่านเป็นคนติดดิน ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการประกอบสัมมาอาชีวะ  ที่บ้านท่านก็ทำเป็นบ้านสวนปลูกทั้งพืชยืนต้นและพืชผักส่วนครัว   เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว  ท่านเป็นชาวบ้านก็ไม่ละทิ้งวิถีชีวิตชาวบ้าน ทำการเกษตรปลูกข้าวทำนาด้วย แถมยังเปิดร้านขายอาหารโดยนำพืชผักส่วนครัวที่ปลูกเองไปประกอบอาหารขายได้ อีกทางหนึ่ง    และก็ยังไม่ละทิ้งการทำนา เพราะท่านมีที่นาอยู่หลายไร่  แถมได้เงินจากรางวัลที่ 1 ไปซื้อเพิ่ม  ภาพที่เป็นฉากหลังของเราทั้งสองคือบ่อปลาที่ท่านเริ่มดำเนินการ  เห็นว่าจะทำให้เป็นบ่อตกปลาหารายได้อีกทางหนึ่ง  (รวยแล้วอยากรวยอีก ..)

    ผมดู ลายมือให้ท่านด้วยแ้ล้วว่าพฤษภาคม 53 นี้ ท่านมีโอกาสอีกครั้ง อาจไม่มากเท่ากับคราวแรกนะครับ  แต่ก็มากพอที่จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือที่ใด ๆ ที่อยากไปตามใจต้องการครับ

(ช่วงระหว่างที่คุยกันในท้องนาและบ่อปลา ผมสังเกตเห็นก้อนเมฆตั้งเค้าคล้ายภูเขาไฟระเบิดซึ่งดูสวยงามแปลกตา ก็เลยเก็บภาพมาฝาก)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิเคราะห์ลายมือในมุมที่ผมเห็นว่าเส้นไหนคือเส้นลายมือที่ถูกรางวัล

ใน มือทั้งสองคนนี้มีข้อที่น่าศึกษาอยู่ทั้งสองฝ่ายคนที่มีดวงถูกรางวัลจริง ๆ คือมือฝ่ายหญิงครับ แต่ในขณะเดียวกันมือฝ่ายชายก็มีส่วนสนับสนุนและเก็บรักษาเงินทองที่หามาได้  ลองตามผมมาศึกษานะครับ

เริ่มจากมือฝ่ายหญิงก่อนนะครับว่าทำไมเขาผมจึงบอกว่าเขาคือคนที่มีดวงถูกรางวัล

    

    ผม ตัดภาพมือขวาของฝ่ายหญิงมาให้เห็น เป็นภาพ 2 แบบเพื่อเปรียบเทียบลายเส้น มือทั้งสองข้างของฝ่ายหญิงเส้นสมองเกิดแยกจากเส้นจิตใจ (ดูภาพประกอบตำแหน่งหมายเลข 1) แสดงถึงความมั่นใจและเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเองสูงมากดังนั้นการ เสี่ยงหรือการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าของมือนี้มักจะ เป็นคนที่มีความมั่นใจสูง กล้าได้กล้าเสีย ตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าคนทั่วไป มีรางสังหรณ์หรือ sixthsent ดีเยี่ยม ประกอบกับเส้นวาสนาเกิดจากกลางมือมีแยกไปทางเนินอาทิตย์และเนินพุธด้วยและ ถ้าสังเกตุให้ดีใต้เนินอาทิตย์จะมีเส้นบาง ๆ ลากจากเนินอังคารสูงโค้งเข้าอาทิตย์ นีคือเส้นลาภลอย แล้วจะเกิดเมื่อไหร่ ตรงนี้หากดูจากในมือก็ให้เจ้าของมือสังเกตุว่าเส้นดังกล่าวนี้จะสดใสขึ้นมี สีแดงเรื่อ ๆ นั่นก็แสดงว่าช่วงดังกล่าวเส้นลาภลอยมีอิทธพล จะลงทุนอะไรก็สำเร็จได้รวมทั้งการถูกรางวัลด้วย  แต่การสังเกตสีนี่สิ จำเป็นจะต้องเรียนรู้อยู่พอสมควรนะครับว่าสี่ที่เปลี่ยนที่มีอิทธพลนั้นเป็น อย่างไร  เรื่องอย่างนี้ก็ต้องเรียนรู้กันเป็นธรรมดาครับ เพราะถ้าจะเปรียบเทียบไปก็เหมือนคนมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านนั่นแหละครับ คนที่ชอบกินทุเรียน เห็นเปลือกเห็นสีก็รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไร เอามือเคาะ ๆ ดีด ๆ ก็รู้ได้ว่าสุกมากสุกน้อย  คนชำนาญเรื่องมะม่วง ดูแค่ใบก็รู้ได้ว่าเป็นมะม่ว่งพันธุ์อะไร เพราะการสัมผัสคลุกคลีและสังเกตุจนเป็นอาชีพของเขาก็ย่อมรู้ได้เป็นธรรมดา  เช่นเดี่ยวกับคนที่เรียนรู้เรื่องลายมือก็จะบอกได้ว่าเส้นต่าง ๆ มีอิทธิพลเมื่อใด นอกจากดูด้วยตาแล้วยังต้องนำวันเดือนปีเกิดมาประกอบการพิจารณาด้วยครับ

    อนึ่งดูภาพมือขวาของฝ่ายภรรยาที่ผมทำเลขกำกับไว้ คือ 1,2 และ 3 มีนัยยะและสาระสำคัญดังนี้ 

หมายเลข 1 เส้น ชีวิตกับเส้นสมองเกิดแยกห่างกันมากแสดงถึงความกล้า (กล้าได้กล้าเสีย  กล้าเสี่ยง  กล้าตัดสินใจ...)  ความมั่นใจในตัวเองสูง  มีรางสังหรณ์แม่นยำ 

หมายเลข 2 ตรงตำแหน่งนี้สังเกตตรงเนินเสาร์ จะเห็นเส้นวาสนาแยกเป็นตัว V หรือ Y คือ มีการแยกหรือแตกแขนงออก(เหมือนต้นไม้แตกกิ่ง)เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี มีลาภ (ตำแหน่งดังกล่าวอายุ 50 ปี)  และสังเกตเพิ่มเติมจะเห็นว่าในเนินอาทิตย์มีเส้นลากจากเส้นใจขึ้นมาบรรจบกับ เส้นอาิทิตย์เป็นลักษณ์โดม ( Y  คว่ำ) ตำแหน่งนั้นก็อายุ 50 ปีพอดี  ในลายมือจะเห็นเส้นอาทิตย์ กับเส้นวาสนาแสดงอิทธิพลสูงสุดในตำแหน่งอายุ 50 ปี จึงมีโชคลาภคือถูกรางวัลที่ 1

หมายเลข 3  ส่วน ตำแหน่งหมายเลข 3 นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เจ้าของลายมือมีโอกาสถูกรางวัลเพราะเส้นลาย มือดังกล่าวนี้จะเรียกว่าเส้นราหู คือเป็นเส้นที่ลากจากเนินอังคารสูงโค้งเข้าไปเชื่อมกับเส้นอาทิตย์  เส้นลายมือแบบนี้จะเรียกว่าเส้นมรดกก็ได้ คือใครมีเส้นแบบนี้ในมือหากมีการแบ่งมรดกก็จะได้รับมรดกอย่างแน่นอน(หากมี การฟ้องร้องก็จะได้รับชัยชนะ) หากคนทีไม่มีมรดกตกทอดจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ก็จะได้มรดกจากสวรรค์ คือมีโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงดังเจ้าของลายมือนี้


    ส่วนมือฝ่ายชายก็มีส่วนเกื้อกูลนะครับเพราะจะสังเกตุได้จากเส้นชีวิตมีแยก เป็นปากซ่อมในมือซ้าย รวมทั้งมีเส้นอาทิตย์ที่เด่นมาก (a ถึง b)คือตำแหน่งของการมีโชคลาภเข้ามาเกื้อกูลชีวิต  และปลายเส้นชีวิตแยกเป็นง่ามในมือขวา  คนที่มีเส้นชีวิตแบบนี้จะสามารถมีหลักทรัพย์หรือความมั่นคงในอสังหาริม ทรัพย์ได้ในที่สุดและมั่นคงในชีวิตบั้นปลาย  คือพูดง่าย ๆ รู้จักจ่ายรู้จักเก็บและรู้คุณค่าของการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและ มีแนวทางในการสร้างสมทรัพย์สินให้ดำรงค์คงอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานต่อไป  .

นี่คือร้านค้าที่ท่านได้นำเงินมาที่ถูกรางวัลที่หนึ่งบางส่วนมาซื้อตึกแถว แล้วทำเป็นร้านอาหารชื่อร้าน  "อีสานพันเปอร์"

โดยนำพืชผลและผลิตผลที่ตัวเองทำได้มาจำหน่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง

 


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาท


  


ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 1

เส้นหลัก (a,b,c) แตก เป็นเกาะและรูปโซ่ทั้งสองมือ (คลิกอ่านเพิ่มเติม เส้นหลักในมือ)โดย เฉพาะเส้นชีวิต a ก็หยุดทั้งสองมือ (การดำเนินชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมาก) ตำแหน่งเส้นวาสนา d ก็เป็นเกาะโซ่ตลอดเส้น(ปัญหาเรื่องงานเรื่องเงิน) ตำแหน่ง e เนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์เสียมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงความรักและการเงิน


          วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 ก่อนปีใหม่เพียง 2 วัน  ประเทศไทยอยากก้าวข้ามปี 2554 โดยเฉพาะคนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสิ้นปี  เป็นปีมหาอุทกภัยที่มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมมากที่สุดและเสียหายมากที่สุดใน ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

ภาพข่าว-หนึ่งในผู้ประสบอุทกภัย

 

       วันนี้ผมรับจองดูลายมือเต็มตามกำหนดตามปกติคือ ไม่เกิน 6 คนหรือย่างมากสุดก็ 7 คน  ส่วนที่มากว่านี้ก็ต้องข้ามไปอีกในวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสบดีถัดไป แต่งวดวันพฤหัส ฯ นี้ มีความพิเศษก็ตรงที่มีคนหนึ่งโทรมาจองล่วงหน้า โดยแจ้งจำนวนว่ามีผู้มาร่วมทีม ทั้งหมดจำนวน 5 คน และผมมาทราบในภายหลังว่า 1 ใน 5 นี้มีคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จ (ถ้าสำเร็จคงไม่ได้มาดูลายมือ) ยืนยันว่าฆ่าตัวตาย เพราะยิงตัวเองและยิงที่ตัว(ไม่ได้ยิงหัว)  กระสุนเฉียดหัวใจทะลุออกหลัง  แพทย์รักษาชีวิตไว้ได้ทัน

    ผมจำได้แม่นยำว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ 38 ปี มาดูลายมือเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มนี้  ผมเห็นความผิดปกติในมือหลายตำแหน่งและก็เห็นปัญหาในการดำเนินชีวิตเขามีมาก ทั้งฐานเดิม(มือซ้ายก็มีปัญหา) การกระทำของตัวเอง (มือขวา)ก็ยิ่งเพิ่มปัญหา  เส้นหลัก ๆ สำคัญในมือบอกถึงปัญหาให้เห็นอย่างเด่นชัด  ปัญหาคนเราจะมีอะไรหนักหนาไปกว่าเรื่องความรัก(ครอบครัว)  หน้าที่การงาน(การเงิน) เพราะสองปัญหาหลักนี้ทำให้คนเจ็บป่วยทางจิตไปโดยอัตโนมัติ  เมื่อเห็นในมือเป็นเช่นนั้นผมดูมือไปแบบค่อยเป็นค่อยไป ระมัดระวังในคำพูดที่จะกระทบจิตใจเขา  บอกถึงเหตุถึงผลที่มันเกิดขึ้น ให้เขาใจเย็นค่อย ๆ แก้ปัญหาไป  ในที่สุดชีวิตของเขาจะเข้าสู่ความสำเร็จได้ (คนเราเมื่อถึงที่สุดแล้วไม่ว่าเรื่องใด ๆ  มันก็ไม่มีอะไรจะแย่กว่านี้ได้อีก  มันต้องดีขึ้น และในมือเขาก็บอกว่าหลังอายุ 45 ปีไปแล้วการเงินและสภาพโดยรวมจะดีขึ้น ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลาย จงตั้งสติและรอบคอบในการดำนเนินชีวิต) เรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบเรื่องส่วนตัวและประวัติใด ๆ เขามาก่อน  แต่ก็ได้ดูลายมือพร้อมให้คำแนะนำไปอย่างนั้นจริง  มารู้ทีหลังก็ตอนที่เขาขอตัวกลับไปก่อน คนสุดท้่ายที่ดูลายมือกับผมมาแอบถามผมว่าแนะนำอะไรเขาไป ...ผมก็ตอบไปแต่เพียงว่าได้แนะนำให้เขาใจเย็นรอบคอบทุกอย่างจะดีขึ้น และคนสุดท้ายนี้แหละที่พูดให้ผมฟังว่า ผมแนะนำเขาไปยังกะรู้้ว่าเขาเคยฆ่าตัวตายมาแล้วยังงั้นหละ  ผมบอกไม่ทราบขนาดนั้นหรอก  รู้แต่ว่าลายมือแบบนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่้นหรือบุคคลอื่นก็เป็นไปได้

   มี ตำแหน่งไหนในลายมือบอกได้บ้างว่าคนเราเป็นลายมือฆ่าตัวตาย หรือลายมือคิดจะฆ่าตัวตาย ลายมือบอกได้หรือไม่ว่าคนนี้จะฆ่าตัวตาย  เรามาเริ่มต้นดูลายมือกันเลยนะครับ

แต่ก่อนอื่นเรามาดูหรือมาทำความเข้าใจกับหลักจิตวิทยาว่าด้วยการฆ่าตัวตาย (ตอนนั้นปี พ.ศ.2540 เศรษฐกิจประเทศไทยล่ม ฟองสบู่แตก  คนล้มละลายและฆ่าตัวตายก็มากราย) ตอนช่วงเวลานั้นผมได้ฟังและจำได้บ้างพอสังเขป จากเคยอ่านหนังสือเจอหรือฟังนักจิตวิทยาผู้รู้เล่ามาก็ไม่แน่ใจนัก แต่ก็พอจำหลัก ๆ ได้ว่าคนเราจะฆ่าตัวตายได้นั้นต้องมีมูลเหตุหลัก ๆ และหนัก ๆ อยู่ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง และ 4 เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หรือ 3 ใน 4 เป็นอย่างน้อยจึงถือได้ว่ามีเหตุอันควรฆ่าตัวตาย(ที่จริงไม่ มีเหตุใดที่ควรฆ่าตัวตาย เพราะการฆ่าตัวตายคือบาปที่สุดในแง่ของหลักธรรมะ- ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายไปอีก ๕๐๐ ชาติ) คนเราจะฆ่าตัวได้นั้นก็คงเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมด้วยเพราะขาดพร่องหรือจำ เป็นด้วยเหตุดังนี้

    1.ไม่มีที่อยู่อาศัย  2. ไม่มีงานทำ  3. ไม่มีเพื่อน  4. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หาย   ถ้ามาพิจารณาดูแบลึกเ้ข้าไปในมูลเหตุทั้ง 4 ข้อแล้ว  ข้อสุดท้ายว่าด้วยเรื่องเจ็บป่วย ฯ น่าจะเป็นเหตุที่หนักสุดเพราะยังไงก็ต้องตาย  แนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลัก   แต่ข้อ 1,2 ,3 เป็นเรื่องภายนอกคือว่าด้วยวัตถุ ก็คงแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่ง  ดังที่พระท่านว่า  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  แก้ปัญหาด้วยปัญญาและอย่างมีสติทุกอย่างก็จะค่อย ๆ ผ่านไปและผ่านไปและดีขึ้นตามลำดับ  ธรรมชาติสอนให้คนเข้าใจ ไม่มีอะไรจะสำเร็จได้โดยฉับพลัน ต้นไม้หรือพืชล้มลุกไม่นานวันก็ออกดอกออกผลให้เก็บกินได้  แต่ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องให้เวลาเขาเป็นปีหรือมากเป็นหลายปีจึงจะได้กินผลหรือใช้ ประโยชน์ได้  แต่คนที่มีปัญหามักขาดด้วยสติและปัญญามักไม่เข้าใจและหาทางออกแบบเป็นทางลัด เช่นการฆ่าตัวตาย เพราะทุกอย่างจะได้จบ  นั่นเป็นไปตามมุมคิดหรือความคิดของคน ๆ นั้นในช่วงเวลาขณะปัจจุบันนั้น ๆ

 

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ภาพที่ 2

เล็บ มือเล็กแบบใบพาย เล็บมือเหมือนเล็บเด็กทารก จิตใจไม่มั่นคงมีความคิดและจินตนาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีจินตนาการที่สวยงามแบบเด็ก จิตใจอ่อนไหว

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 3

นิ้ว กลางเอียงไปทางนิ้วนาง และนิ้วชี้เอียงเข้าหานิ้วกลาง นิ้วทั้งหมดมีลักษณะเอียงไปเป็นกลุ่มการคิดการตัดสิ้นใจมักจะทุ่มเทหรือให้ น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรง

ลายมือคนฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเอง

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 4

เส้น ชีวิตจะขาดไป แต่ก็มีเส้นสำรองเกิดขึ้นเป็นเส้นชีวิตเส้นที่ 2 หมายถึงการมีชีวิตที่สอง(ตายจากชีวิตที่ 1)หรือมีการเริ่มต้นชีิวิตใหม่ได้

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ภาพที่ 4-1 (ขยายส่วนบนของฝ่ามือที่เกิดจากการกระทำของตัวเอง)

 

1.หัวแม่มือเทียบสัดส่วนกับนิ้วในมือทั้งหมดแล้วถือว่าใหญ่และเด่น เนื้อระหว่างข้อนิ้วเต็ม โดยเฉพาะข้อบนสุดเข้าข่ายนิ้วหัวแม่มือปุ้ม หัวแม่มือปุ้มเป็นคนที่มีนิสัยดื้อดึง(เมื่อโกรธจะควบคุมตัวเองไม่ได้)  มุทะลุดุดันเอาความคิดตัวเองหรือเอาแต่ใจตัวเองเป็นประจำ

 

2.เนินอังคารต่ำ (เนิืนดุดัน)นูนเด่นและสูงขึ้น มีสีจัด หรือเข้มกว่าเนินอื่น ๆ ในมือ  เป็นคนใจร้อนดุดัน กล้าลงมือทำในลักษณะที่รุนแรง  กับคนอื่นหรือกระทั่งตัวเอง (ถ้าเป็นนักมวยก็ประเภทไม่น๊อคเขาก็ถูกเขาน๊อค)

 

3.เส้นสมองกับเส้นใจเกิดห่างกันแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองสูง ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย  ตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็ว  สังเกตตรงตำแหน่งในวงกลมตรงเส้นสมองจะเห็นว่าเส้นสมองขาดช่วงไปหมายถึงการ ตัดสินใจหรือการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด(ขาดสติไปชั่วขณะ) แต่ยังดีว่าช่วงระหว่างเส้นที่เส้นสมองเส้นหลักขาดหายไปนั้น มีเส้นเล็ก ๆ เชื่อมไว้อีกชั้นหนึ่ง  ไม่เช่นนั้นก็คงไม่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ (การตัดสินใจผิดพลาดด้วยการด้วยขาดเหตุผลจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเข้าสู่สภาวะ ที่มีความกดดัน)

 

4.เส้นเสาร์เป็นเกาะโซ่ตลอดแนวเนินเสาร์ หมายถึงมีปัญหาเรื่องการงาน การเงินอยู่เสมอ  การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากเรื่องทรัพย์สินเงินทอง และความร้อนรน  (ในมือซ้าย ภาพที่ 1 ตำแหน่ง d เส้นวาสนาเกิดต่ำ เป็นเกาะตลอดเส้น)

 

5.เส้นอาทิตย์แตก เป็นเกาะตรงกลาง  และมีเส้นตัดขวางจำนวนมาก  มีปัญหาเรื่องการเงินและความรักเข้าเพิ่มเติมอีกหนึ่ง  มีเรื่องราวทำให้ชีวิตไม่แจ่มใส รวมถึงเรื่องชื่อเสียง (อาทิตย์คือความเด่นดัง ความสว่าง ความสำเร็จด้านความรัก ด้านชื่อเสียงเงินทอง)สังเกตเพิ่มเติมว่ามีเส้นลากจากช่องนิ้ว (ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย เรียกว่าเส้นเสียหาย) เส้นนี้เสียหายจากการให้กู้ยืม(ไม่ได้คืน)  หรือการยืม การค้ำประกัน (ต้องรับผิดชอบแทนหรือเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัว)

6.เส้นสมองตรงปลายเส้นถูกตัดและหยุดลงกะทันหัน (ดูเส้นสมองในมือภาพที่ 4) เป็นคนที่มีความเครียดเป็นศัตรูอยู่เสมอ

7.เส้นใจที่แตกเป็นเกาะเป็นโซ่ตลอดเส้นหมายถึงความรักมีปัญหา  ปัญหาว่าด้วยเรื่องชีวิตรักชีวิตคู่ทำให้จิตใจไม่สบายตลอดระยะเวลา (เส้นเป็นเกาะเป็นโซ่เป็นระยะทางยาว)

8.เส้นสมรส หรือการใช้ชีวิตคู่ล้ม  คือไม่ประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ มีปัญหาเรื่องความรัก เรื่องคู่ครอง

สรุป ว่าจากข้อ 1 -8 เข้าข่าย 4 หัวข้อที่ใครคนหนึ่งมีความยากลำบากอย่างหนักถึงกับต้องฆ่าตัวตายหรือไม่   การมีปัญหาเรื่องเงินมันก็เป็นปัญหาที่ยากลำบากมาในสังคมปัจจุบันนี้ (1.ไม่มีที่อยู่อาศัย  2. ไม่มีงานทำ  3. ไม่มีเพื่อน  4. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หาย)   ถึงแม้จะมีงานทำแต่เงินไม่พอหรือไม่มีเงินใช้มันก็คงลำบากเรื่องที่อยู่ อาศัย เพื่อนฝูงถึงจะมีแต่ก็คงไม่มีใครอยากคบหา  ยิ่งปัญหาเรื่องความรักซ้ำเติมเข้ามาอีกความเจ็บป่วยทางจิตใจก็ยิ่งมีมากซ้ำ เติมสถานการณ์

 

    การตัดสินใจแก้ปัญหาหรือแนวทางออกจากปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และหลายเหตุปัจจัยที่เจ้าของมือสะสมไว้ทั้งเหตุปัจจัย ภายนอกและเหตุปัจจัยภายในตัวเอง    ย้อนกลับไปดูมือตามหัวข้อ  หมายเลข 1หัวแม่มือ  หมายเลข 2 เนินอังคาร หมายเลข 3 เส้นสมอง (ลองกลับไปอ่านอีกรอบ) เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของมือนี้มาก เพราะเป็นนิสัยและพฤติกรรมประจำตัวที่เกิดขึ้นและสะสมมายาวนาน จึงมีผลหรือส่งผลให้เจ้าของมือตัดสินใจเลือกวิธีการและการแก้ปัญหาหรือ ทางออกของเจ้าของมือนี้   โชคดีทีเส้นสมองยังไม่ขาดตอน และเส้นชีวิตในมือขวามีเส้นเกิดใหม่มารองรับเส้นที่ขาด  ชีวิตจึงดำเนินต่อมาได้

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

17 มกราคม 2555


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาทลายมือมีเครดิต

 

ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

      เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม.54 ผู้ชายท่านหนึ่งรูปร่างสันทัดผิดขาว  มาพบตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้แล้ว

ขออนุญาตถ่ายภาพมือ(แทนพิมพ์มือแบบโบราณ)  จากนั้นก็เริ่มต้นดูลายมือตามขั้นตอนคือ

     1.วัดหลังมือเพื่อดูความยาวของนิ้วมือกับฝ่ามือว่าสั้นยาวต่างกันอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ดูลักษณะนิ้วไปด้วยว่ามีลักษณะแบบใด ขั้นตอนนี้จะทราบถึงลักษณะนิสัยและการตัดสินใจของเจ้าของมือได้

     2.หงายมือเพื่อดูฝ่ามือทั้งหมด  เริ่มจากดูเนินในมือโดยภาพรวม  ดูเส้นหลัก เส้นรอง และเส้นอิทธิพลต่างๆ รวมถึงเครื่องหมายดีร้ายทั้งหมดในมือ

     3.ตรวจสอบช่วงอายุที่จะประสบผลดีหรือประสบผลสำเร็จ และตรวจสอบบั้นปลายชีวิตว่ามีอะไรที่ต้องระวังทั้งสุขภาพ และเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
      ลายมือนี้เป็นลายมือที่มีเส้นครบและสมบูรณ์ที่สุดลายมือหนึ่ง  เส้นหลัก เส้นรอง เส้นอิทธิพลแสดงให้เห็นมากที่สุดในมือเท่าที่เคยพบเห็นมา  เอาไว้ผมจะแยกให้เห็นว่ามีเส้นอะไรบ้าง (กำลังจัดทำ - เรียนรู้ลายมือด้วยลายมือจริง)  วันนี้ จะชี้ให้เห็นเส้น เครดิต  หรือเส้นลงทุน  หรือเส้นสร้างหนี้สิน ก็แล้วแต่จะเรียกกัน  แต่ความหมายคือการได้โอกาสที่่จะได้ลงทุนสร้างกิจการ หรือขยายธุรกิจ  ส่วนจะสำเร็จหรือไม่(คืนหนี้สินได้หมด) ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นหลักในมือ รวมถึงเนินหลักทรัพย์ และต่าง ๆในมือโดยภาพรวม  จะบอกได้ว่า สำเร็จหรือไม่

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

จากภาพมือขวาที่เห็นนี้  ผมทำกรอบสี่เหลี่ยใไว้ ให้เห็นถึงเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิต ถึง 3 เส้น ตรงจุดแดง ๆ มี สองเส้น  สังเกตมองเลื่อนถัดไปทางฐานมือ(ซ่นมือ)จะมองเห็น อีก 1 เส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิต และเส้นสุดท้ายนี้แหละคือเส้นลักทรัพย์ เส้นที่แยกออกไปหยุดที่เนินหลักทรัพย์ แสดงถึงบั้นปลายชีวิตมีหลักทรัพย์มั่นคง

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

ส่วนในมือซ้ายนี้ จะสังเกตเห็นเส้นแยกออกมาจากเส้นชีัวิต 3 เส้น และมีเส้นแยกขึ้นไปทางเนินอาทิตย์อีก 1 เส้นด้วย  หากสังเกตเปรียบเทียบทั้งสองมือก็จะเห็นว่ามือซ้ายและมือขวามีเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตในลักษณะและตำแหน่งเดียวกัน  นั้นแสดงว่าต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างแน่นอน 100 %  

 แล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดนี้คืออะไร  มาติดตามกันนะครับ  ชายที่มาพบผมอายุ 47 ปี ตั้งแต่ตำแหน่้งอายุ 46 ปี ผมสังเกตุเห็นเส้นวาสนาตรงเหนือเส้นสมองในมือขวา มีเส้นแยกไปสัมผัสกับเส้นอาทิตย์  นั่นหมายถึงการตัดสินใจขายกิจการ หรือตัดสินใจอะไรสักอย่างเพื่อการสร้างชื่อเสียงและเงินทอง ดูประกอบกับเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตทั้งสามเส้น ตำแหน่งอายุก็คือช่วงประมาณนี้เช่นกัน และเส้นที่แยกออกเส้นแรกคืออายุ 46-47 ปี ก็เลยถามท่านไปว่า  ท่าน ได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งท่านมีเครดิตมากกู้เท่าไหร่เขาก็ให้นะ  เป็นช่วงเวลานี้แหละกำลังอยู่ในช่วงอายุ นี้ ได้ทำอะไรไปแล้วหรือยัง    ท่านก็ตอบก่อนที่ผมจะพูดต่อไปว่า  ผมกู้ได้แล้ว กู้เพื่อขยายโรงงาน ก็ได้วงเงิน 100 กว่าล้าน  เป็นการยืนยันคำทำนายที่ผมพูดออกไป

   หลัง จากนั้นก็คุยกันและตอบปัญหาให้ท่านหลาย ๆ เรื่องที่อยากทราบ  ทั้งดีและไม่ดี  อะไรควรระวังในการดำเนินชีวิตและธุรกิจที่กำลังดำเนินไป  ก็พยากรณ๋์ไปตามสิ่งที่เห็นปรากฎในมือ  อย่างไรก็ตาม  เจ้าของลายมือนี้มีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย ์ และเส้นอื่น ๆ ที่มีลักษณะให้คุณอยู่ในมือสมบูรณ์ดี  รวมถึงเส้นหลักทรัพย์ก็ดี   หากสังเกตเนินในมือจะเห็นว่าไม่นูนเด่นขึ้นมากนัก  ประกอบกับมือไม่หนามาก  จึงเป็นคนที่มีความสุขในกาำรดำเนินชีวิต  (มีความพอเหมาะ ไม่โลภ  ใช้ชีัวิตถูกต้อง)  วันนี้ก็วิเคราะห์ไว้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับ.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาท