ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักต่างรสนิยมหรือทัศนคติไม่ตรงกัน


หลายคู่ที่ชีวิตรักต้องจบลงด้วยการเลิกทางร้างรา หากจะต้องอยู่กันไปก็เพราะความจำเป็นบางอย่างหรือเงื่อนไขบังคับ ลายมือสื่อได้ตั้งแต่แรกเห็น  เส้นลายมือโดยเฉพาะเส้นใจที่เป็นอย่างนั้นหรือใกล้เคียง ดังรูปภาพประกอบ ใครมีเส้นในมือเป็นแบบนี้ผลก็จะแสดงชัดขึ้นและมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคกับการมี ชีวิตคู่   ซึ่งเรียกภาษาให้ทันสมัยใหม่หน่อยก็คือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน

 


หลายคู่ที่ชีวิตรักต้องจบลงด้วยการเลิกทางร้างรา หากจะต้องอยู่กันไปก็เพราะความจำเป็นบางอย่างหรือเงื่อนไขบังคับ ลายมือสื่อได้ตั้งแต่แรกเห็น  เส้นลายมือโดยเฉพาะเส้นใจที่เป็นอย่างนั้นหรือใกล้เคียง ดังรูปภาพประกอบ ใครมีเส้นในมือเป็นแบบนี้ผลก็จะแสดงชัดขึ้นและมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคกับการมีชีวิตคู่   ซึ่งเรียกภาษาให้ทันสมัยใหม่หน่อยก็คือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน

 

ในวงกลม a จะสังเกตเห็นเส้นใจหยุดลง  และมีเส้นใจเกิดซ้อนขึ้นในอีกชั้นหนึ่ง   คนที่มีเส้นใจแบบนี้มักจะมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนปกติโดยทั่วไป  การตัดสินใจไม่แน่นอน  มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูงและเกิดขึ้นแบบกะทันหัน เป็นอย่างนั้นอยู่บ่อย ๆ  หรือมักจะเป็นคนที่มีความคิดความเชื่อในเรื่องลึกลับซับซ้อนที่อธิบายยาก  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยิ่งเป็นเรื่องยากกว่า  การใช้ชีวิตคู่จึงเป็นเรื่องยากลำบากตามมา ในที่สุดก็ต้องแยกทางร้างรา ด้วยเหตุที่ว่ารสนิยมหรือทัศนคติไปกันไม่ได้
 อนึ่งถ้าเส้นใจในเป็นดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมีชีวิตกับเส้นสมองแยกกันหรือเกิดห่างกันมาก (ในวงกลม b ) ก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  การใช้ชีวิตคู่มักจะจบลงอย่างรวดเร็ว ดังคนโบราณท่านกล่าวไว้ “ก้นหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำ” (คำพังเพยเปรียบเทียบ-คนโบราณหุงข้าวด้วยถ่านด้วยฟืน ก้นหมอจะดำด้วยเขม่าควันไฟ)


บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่