หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกลายนิ้ว

 

คอร์สอบรมนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

 

รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 29-30 กันยายน 2561

-----
คลิกที่นี่เพื่อ ลงทะเบียน

 

ที่สุดของการ"รู้จักตัวเองและศักยภาพของตนเองจากพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน
ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้  นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

 

สแกนลายนิ้วมือฟรี ออกรายงานวิเคราะห์ 

 

 

 

อบรม รุ่นที่ 10 /2561

 

 

 

คอร์ส ฝึกอบรม  2 วัน  4,900  บาท

 

ฟรี .. สแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้วพร้อมออกรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม  1  รายงาน / คน

 

 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน
 

 

เสาร์- อาทิตย์ ที่   29-30 ก.ย.2561

 

คลิกเพื่อลงทะเบียน

 

https://goo.gl/forms/linJJPWYG5ETvL1L2
--------
โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพลายผิวนิ้วมือ

 

 

 

 

Startup  กับอาชีพที่ใช่ สร้างรายได้ใหม่กับอาชีพที่ชอบ เลือกสายการเรียนได้อย่างถูกต้อง


รู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น พัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

 

1.(รู้เรา-การเข้าใจตนเอง)สแกนลายนิ้วมือพร้อมออกรายงานวิเคระห์ เพื่อค้นหาศักยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะของตัวเอง
2.(รู้เขา -การเข้าใจผู้อื่น)ได้เรียนรู้ รู้จักรูปแบบลายนิ้วมือแบบต่างๆ เพื่ออ่านนิสัยเข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
3.(ความสำเร็จ) นำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้เข้าถึงความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเราเอง
4.สร้างงานสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
-----------------

 

1.รู้จักตนเอง -สแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เพื่อค้นหาศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคลที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ประกอบด้วย พหุปัญญา 10 ประการ
IQ,EQ,AQ,CQ และอาชีพการงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตัวเอง

 

2.การรู้จักคนอื่น -ผ่านลายนิ้วมือ -รู้จักความคิดและศักยภาพของบุคคลอื่นได้เพียงอ่านลายนิ้วมือ (ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ)
ท่านจะได้เรียนรู้เพื่อรู้จักประเภทของลายนิ้วมือ แบบต่างๆ ซึ่งจะสื่อถึงลักษณะเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับประเภทของลายนิ้วมือ

 

3.นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1 และ 2  ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดของแต่ละบุคคล
        3.1 เจ้าของลายนิ้วมือเองไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ จะได้นำความรู้จากผลวิเคราะห์ไปพัฒนา
และต่อยอดให้สอดคล้อง เหมาะสมตามแบบและแนวทางของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้เข้าถึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เต็มศักยภาพ
        3.2 พ่อแม่ ผู้ผู้ปกครอง  จะได้ทราบและเข้าใจในศักยภาพของบุตรหลาน รวมถึงทราบแนวทางที่ชัดเจนเหมาะสม
 ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สอดคล้องเข้าใจกันกันทั้งสองฝ่าย
        3.3 กรณีที่ท่านคือผู้ให้คำปรึกษา  ครู อาจารย์  นักการขาย  นักพยากรณ์ หรือผู้ประกอบอาชีพการงานอื่น ๆ
สามารถนำความรู้จากศาสตร์ดังกล่าวนี้ ไปเพิ่มศักยภาพในอาชีพการงานของท่านได้อย่างยอดเยี่ยม
         -นักพยากรณ์ก็นำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในการพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการให้คำแนะนำอาชีพหรือ
แนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีเยี่ยม
         -กรณีผู้ประกอบอาชีพ ครู  อาจารย์  จะทราบถึงศักยภาพของเด็ก เรื่องพหุปัญญา 10 ประการ และแนวทางในการสอน
หรือให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
           -กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้นำองค์กรจะได้รู้จักหัวหน้างาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในหน้าที่การงานต่างๆ  สามารถจัดคนได้ถูกต้องกับ
หน้าที่การงานที่เขาทำ รวมถึงควรจะเพิ่มหรือส่งเสริมศักยภาพเขาได้อย่างไร

 

4.การเรียนคอร์สนี้ เมื่อท่านทำการทดสอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือแล้ว สามารถนำไปสร้างงานสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง

 


 

ผลลัพธ์จากรายงานผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics Analysis Report)

 

   * เพื่อค้นหาศักยภาพ อัจฉริยภาพเฉพาะส่วนบุคคล *

 

    *พรสวรรค์+ความฝัน+ความสำเร็จ *

 

ตัวอย่างรายงายวิเคราะห์จริงของ คนรวย 10,000 ล้าน

 ผลการสกแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ของผู้ประกอบการระดับ 10,000 ล้าน พบว่ามีลายนิ้วกลุ่มก้นหอย(Whorl) ที่มีความพิเศษทั้ง 10 นิ้ว(พหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน) และมีค่า TRC(Total Ridge Count) รวมสูงมาก หมายถึงมีพรสวรรค์และศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีความพิเศษ ซึ่งสื่อถึงศักยภาพด้านการเรียนรู้ หรือการที่จะประกอบธุรกิจการงานได้ประสบผลสำเร็จแบบพิเศษ มีตัวอย่างรายงานและลายนิ้วให้ศึกษา - คลิกดูวิเคราะห์เพิ่มเติม

 


 

 หมายเหตุ การดูลายมือกับ อ.ธนพงศ์   ท่านจะได้ทราบถึงศักยภาพลายนิ้วมือของท่านด้วย  ลายนิ้วบอกถึงความเก่ง ส่วนลายมือบอกถึงความเฮง

 

 

 

   อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

  "ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยาภาพลายผิวนิ้วมือ "

                                อ.ธนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยาภาพลายผิวนิ้วมือ

 

 อ.ธนพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ

 


 

  เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องลายนิ้วมือ

 

 ลายนิ้วมือแบบต่างๆ รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

 

 ลายนิ้วมือกลุ่ม ก้นหอย(Whorl) 

 

 6 แบบบอกความเป็นตัวตน ระดับจิตใต้สำนึก
https://goo.gl/4MWpyP

 

  4 ประเภทของลายนิ้วมือคือ DNA ของแต่ละบุคคล

 

 อ่านเพิ่มเติมเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นจากลายนิ้วมือ
 https://goo.gl/JttgYV

 

 ผลวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือรู้ได้ถึง IQ EQ AQ CQ

 

 https://goo.gl/N7053a

 

  

 


 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียน

 

https://goo.gl/forms/snGEWWEksEWv14kP2

 

 

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี       คุณนภัสสร  แจ่มเจริญ       โอนเงินทางเนท คลิก เลือกธนาคาร 

 

                 Miss.Napatsorn  Chamcharoen

 

ธ.กรุงเทพ -ออมทรัพย์   สาขาซอยอารีย์ 
บัญชีเลขที่ 127-089 994-9
ธ.กสิกรไทย -ออมทรัพย์  สาขาย่อยบิ๊กซี วงศ์สว่าง
บัญชีเลขที่ 779-204 486-1
ธ.ไทยพาณิชย์  (ออมทรัพย์  สาขาพหลโยธิน) 
บัญชีเลขที่ 014 -270 990-0
ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบ Paypal โดยชำระเงินถึงemail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

และแจ้งการโอนเงินไปทางemail: handhoro@gmail.com 

 

หรือ แจ้งทาง smsได้ที่ 09 2494 5445หรือ 08 9533 9903

 

  สอบถามเพิ่มเติม Line Id:handhoro99

 

 

หรือโทร: 092 494 5445 ; 089 533 9903

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางemail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

----------------

 

 กรณีเพิ่มเพื่อนจากไอดี handhoro99 ไม่ได้  กรุณาใช้ อีกไลน์ id คือ0924945445

 

 หรือจะใช้ QR code  

 


 

 คลิกดู แผนที่สถานที่เรียน https://goo.gl/maps/e3TB4mXVx9C2

 

 

เลขที่ 46 ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย(คลินิกโพธิ์พิศาล)
 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 96/1  เข้าซอยไป 100 เมตร ขวามือ(อาคาร 5 ชั้น  หลังคาสีน้ำเงิน)
  (ซอย 96/1  อยู่ฝั่งเดียวกับ รพ.ยันฮี  ห่างจาก รพ. ประมาณ 2 ป้ายรถเมล์ แต่ถ้ามาจากสะพานพระราม 7 ป้ายรถเมล์แรกซ้ายมือ)
รถประจำทางที่ผ่าน มี สาย 18 , 175, 203

 


 

แนะนำ - หลักสูตรเรียนลายมือและคู่มือเรียนลายมือ

 

คลิกอ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

 

 

 

             

 เรียนพบกัน

5,999.-บ
 

 เรียนออนไลน์

3,999.-บ
 

 เรียนพบกัน

4,999.-บ
 

 เรียนด้วยตนเอง

999.-บ

 


 

  อ. ธนพงศ์  หลักนครพล

 

09 2494 5445 ,08 9533 9903

 


ID:0924945445

 

https://www.brainten10.com

 

https://www.handhoro.com
https://www.facebook.com/handhoro
https://www.youtube.com/user/handhoro99

 

----------

 

เบรนเท็น(BrainTen)
แผนที่เดินทาง /อบรม- สแกนลายนิ้วมือ
แผนที่เดินทาง คลิกลิ้ง https://goo.gl/maps/4LsWK4DAGQ32
Meeting Mall บางอ้อ (ติดดับเพลิงบางอ้อ) เลขที่ 634 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนน จรัญสนิทวงศ์
ปากซอย 94 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
----
โทร.092 494 5445 หรือ 089 533 9903
มีที่จอดรถ ฟรี