บทที่ 1 (2 ) นิ้วมือรูปกรวย(นิ้วศิลป์)

นิ้วมือรูปกรวย(นิ้วศิลป์)

ลักษณะทางกายภาพ ส่วนมากจะอยู่ในมือรูปกรวย นิ้วเรียวงาม นิ้วเป็นรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน  จะสังเกตว่าคล้ายกับนิ้วเรียวแหลมต่างกันทีปลายนิ้วเท่านั้น หากอยู่ในมือรูปกรวยด้วยจะเรียกมือประเภทนี้ว่ามือศิลปิน
 ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ ของนิ้วรูปกรวย ชอบงานศิลปะและเป็นส่วนหนึ่งของประณีตศิลป์ เป็นคนละเอียดอ่อนและอ่อนไหวแบบอารมณ์ศิลปิน  ชอบความโรแมนติด เกลียดชังความเคร่งครัดและกฎกติกา รักความอิสระ มีแนวโน้มชอบการพนันหรือการเสี่ยงโชค  อย่างไรก็ตามมักจะเป็นคนจริงจังกับหน้าที่การงานและมีเหตุมีผลมากกว่ามือแบบปลายนิ้วเรียวแหลม  หากอยู่ในมือที่นุ่มและหนามากเกินไป ก็มักเป็นคนมีนิสัยหมกมุ่นในกาม


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)